Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot

Nimi: Heti Lainaa 24
Email: asiakaspalvelu@hetilainaa24.fi

Rekisterin tarkoitus

Hetilainaa24.fi palvelun asiakasrekisteri.

Yleiset tietosuojalinjaukset

 • Hetilainaa24.fi on keskittynyt mainostamaan kolmansien osapuolien myöntämiä lainoja, mutta se ei tee itse mitään lainapäätöksiä, ei käsittele hakemuksia tai muita lomakkeilla kerättyjä tietoa.
 • Kaikki lainahakemusta, lainan myöntämistä, lainahakemuksen käsittelyä, hylkäämistä, tallentamista tai muuta ylläpitää kolmannet osapuolet. Hetilainaa24.fi toimii ainoastaan mainostajan roolissa. Palvelulla ei ole mitään tekemistä lainan myöntämisen kanssa, eikä se voi vaikuttaa mihinkään koskien lainahakemuksen tietojen tarkentamista.
 • Olemme sitoutuneet seuraamaan suomen ja EU lakien asettamia tietosuojakäytäntöä sekä oikea oppista tietoturvaa tietokannan ylläpidossa ja rekisterien hallinassa.

Haluatko tietää lisää? Tutustu Tietosuojavaltuutetun sivuihin

Käyttäjistä kerättävät tiedot

 • Emme tee järjestelmällistä tietojen keräämistä käyttäjistämme, tai emme pyri tekemään mitään erillistä rekisteriä sivustolla vierailevista kävijöistä. Palvelumme ylläpitämiseksi ja palvelutason saavuttamiseksi keräämme rekisteriin pääosin ei-yksilöiviä tietoja sivulla vierailevista kävijöistä, jotka yleensä keraan evästeillä tai käyttäytymisen seurannalla.
 • Perustamme tietojen keräämiseen yleiseen lakisääteiseen velvollisuuteen, käyttäjän kanssa tehtyyn sopimukseen sekä edellytyksenä sivuston toimivuudelle.

Kerääminen

 • Sivustolla vierailevilta kävijöiltä voimme kerätä seuraavia, mutta ei vain niihin rajoittuvia tietoja Hetilainaa24.fi tietokantaan: Laite, selain, kieli, vierailumaa, sekä anonyymisoitu IP osoite.
 • Emme kerää tietoja tekniikalla, joiden avulla voidaan yksilöidä käyttäjä muiden tietojen kanssa. Kävijän tietokoneen sen hetkinen IP – osoite voidaan tallentaa tietokantaan, mutta se tehdään anonyymissä muodossa, eikä ole Hetilainaa24.fi ylläpidon toimesta tunnistettavissa. Käyttäjätietoja ei voi yhdistää tunnistamisen tekemiseksi.

Tietojen tallennus ja hyödyntäminen

 • Tallennamme tiedot turvallisesti salattuun muotoon tietokannassa. Tiedot eivät ole missään vaiheessa suorasti luettavassa muodossa, vaan tallennuksessa on käytetty riittävää
 • Tiedot, joita keräämme hyödynnetään Hetilainaa24.fi palvelun kehittämisessä. Tietojen perusteella pyrimme parantamaan palvelua, sen kattavuutta käyttäjän perspektiivistä sekä yleisesti tuomaan kaikille tahoille toimivampia ratkaisuja
 • Keräämämme tiedot tallennetaan sopivaksi katsotuksi ajaksi. Riippuen syystä miksi tiedot on tallennettu, voi talletusaika vaihdella. Jos tietoja voi käyttää vasta myöhemmin, säilytetään niitä kunnes, suunniteltu käyttökohde on mahdollista toteuttaa. Kun suunniteltu käyttö on tehty, tiedot tullaan poistamaan tietokannasta

Luovuttaminen

 • Hetilainaa24 ei luovuta yhteistyökumppaneilleen mitään keräämiään tietojaan ilman hyvää syytä tai perustelua
 • Mitään asiakkaiden vierailun yhteydessä kerättyjä tietoja ei myydä tai vaihdeta muuhun taloudelliseen hyötyyn
 • Pidätämme oikeuden käyttää tietoja omien tuotteiden kehittämiseen muiden omistamiemme yritysten kanssa
 • Sitoudumme noudattamaan lakeja tietojen luovuttamisesta viranomaisten tiedustelun yhteydessä

 Lisätietoja: Tietosuoja – sivusto henkiötietojen käsittelystä

Tietojen tarkistaminen sekä muuttaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tiedot ja pyytää niihin halutessaan muutoksia. Tietojen muuttaminen onnistuu lähettämällä muutospyyntölomake osoitteeseen asiakaspalvelu@hetilainaa24.fi

Velvollisuudet ja vastuut palvelussa

Palvelun tarjoajalla, kolmansilla osapuolilla sekä palvelun käyttäjällä on omat vastuunsa sekä velvollisuudet.

Hetilainaa24 velvollisuudet ja vastuut

 • Palvelu pyrkii täyttämään velvollisuuden palvelun tarjoamisesta käytettäväksi parhaan kykynsä mukaan. Pyrimme parhaan taitomme ja osaamisemme mukaan varmistamaan palvelun jatkuvuuden
 • Mikäli tekniset ongelmat, tietoliikenneongelmat tai päivityksen yhteydessä syntyneet ennakoimattomat ongelmat katkaisevat palvelun käytön, ei siitä voida pitää Hetilainaa24 palvelun ylläpitoa vastuullisena.

Muiden osapuolien vastuut ja velvollisuudet

 • Hetilainaa24.fi palvelusta löytyy mainoksia, joissa on kolmansien osapuolien palveluista myönnettävien lainojen tietoja. Kaikki upotetut tiedot, mainostiedot tai muut luoton hakemista koskevien tietojen oikeellisuus on kolmannen osapuolen vastuulla
 • Kolmas osapuoli vastaa myös oman palvelunsa tietoturvasta, tietosuojasta, tiedon ajantasaisuuden, sekä muista käyttöön ja käytettävyyteen vaikuttavista tiedoista. Samaten kolmas osapuoli vastaa myös kaikesta lainahakemusten mukana tulleista tietojen tallentamisesta, turvallisesta säilyttämisestä sekä muusta vastaavasta.
 • Asiakkaan vastuu on tiedostaa, että on Hetilainaa24.fi ei ole vastuussa lainatarjouksissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai paikkaansa pitävyydestä. Kaikki riitatilanteet, erimielisyydet tai muut epäselvyydet tulee selvittää kolmannen osapuolen asiakaspalvelun kanssa.

Turvallisuus

Palvelu tallentaa tiedot tietoturvalliseen muotoon salattuna. Kaikki sivuston liikenne on suojattu SSL – salauksella, eikä se ole luettavissa selkokielisessä muodossa ilman tarvittavaa salausavainta. Teemme jatkuvaa kehitystyötä sekä päivityksiä sivuston turvallisuuden varmistamiseksi.

Hetilainaa24.fi palvelun evästeet

Eväisteillä mahdollistamme nykyisen palvelutason Hetilainaa24.fi sivustolla. Ilman evästeitä palvelun tarjoamisesta, kehittämisestä sekä ylläpitämisestä tulee suorastaan mahdotonta. Haluamme vakuuttaa, että evästeiden avulla kerätyt tiedot eivät vaikuta käyttäjän yksityisyyteen mitenkään.

Evästeet palvelussa

Käytämme palvelussa kahta eri evästetyyppiä, jotka molemmat pyrkivät parantamaan palvelua sekä sen käytettävyyttä.

 • Yksi käytetty eväste on seuranta evästeet, joiden avulla tunnistamme sivustolle uudelleen saapuvan käyttäjä Seurantaevästeen avulla aiemmin vieraillut käyttäjä tunnistetaan, ja hänelle voidaan toimittaa aiempiin valintoihin perustuvaa sisältöä. Seurantaeväste pysyy selaimen muistissa, kunnes se poistetaan sieltä manuaalisesti tai automaattisen evästeiden poiston yhteydessä.
 • Sessiokohtainen eväste tallentaa kyseisellä vierailuilla tehdyt valinnat ja tiedot. Tämä eväste asennetaan yleensä aina uudelleen, koska se tuhoutuu automaattisesti selaimen uudelleen käynnistyksen yhteydessä.
 • Kolmansien osapuolien kuten lainapalveluiden tai Googlen asettamista evästeistä Hetilainaa24.fi ei voi ottaa mitään vastuuta, eikä pysty kertomaan tarkemmasta toiminnasta.
 • Lisää tietoa evästeistä sivustolla.

Halutessa käyttäjän on mahdollista poistaa kaikki evästeet itse, estää niiden talletus tai toiminta. Selaimen asetuksista on mahdollista poistaa evästeitä tai muuttaa niiden toimintaa. Evästeiden poistaminen voi johtaa alentuneeseen palvelun toimintaa tai estää joidenkin palveluiden käyttämisen kokonaan.

Linkkejä koskien tietosuojaa

https://tietosuoja.fi/tietosuoja