Miten välttää ja ennaltaehkäistä maksuvaikeuksia?

Miten ennaltaehkäistä maksuvaikeudet

20 min luku

Maksuvaikeudet voivat olla ahdistavia ja stressaavia tilanteita, jotka voivat johtaa taloudellisiin ongelmiin ja vaikuttaa henkilön elämänlaatuun. On kuitenkin mahdollista ennaltaehkäistä maksuvaikeuksia tekemällä oikeita päätöksiä ja suunnittelemalla tulevaisuutta huolellisesti.

Tämä artikkeli käsittelee maksuvaikeuksien ennaltaehkäisyä ja antaa vinkkejä siitä, miten henkilö voi suojautua mahdollisilta taloudellisilta ongelmilta. Artikkelissa käydään läpi tärkeitä aiheita, kuten talouden suunnittelua, budjetointia, säästämistä ja velkojen hallintaa. Tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa ja neuvoja, jotka auttavat lukijoita hallitsemaan talouttaan paremmin ja välttämään maksuvaikeuksia.

Miksi maksuvaikeuksia kannattaa ennaltaehkäistä?

Maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta yritykset ja yksityiset voivat säilyttää taloudellisen turvallisuutensa. Maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy auttaa välttämään velkaantumista ja lisäämään taloudellista luotettavuutta.

Se auttaa myös vähentämään kustannuksia, jotka liittyvät maksuvaikeuksien hoitamiseen. Maksuvaikeuksien ennaltaehkäisyyn sisältyy useita eri toimintoja, joilla voidaan estää maksuvaikeuksien syntyminen tai vakavoittuminen. Näihin toimintoihin kuuluvat muun muassa taloudellisen suunnittelun ja seurannan edistäminen, maksujen ajoittaminen oikein, velkojen hallinnan parantaminen ja luottokelpoisuuden parantaminen.

Tällaisten toimintojen avulla voidaan vähentää maksuvaikeuksien riskiä ja varmistaa, että yritys tai yksityinen pystyy hoitamaan velvoitteensa ajallaan.

Ymmärrä oma talous

Oman talouden seuraaminen ja suunnittelu

Ymmärrys omasta taloudesta on tärkeä osa henkilökohtaista taloudenhallintaa. Kun henkilö ymmärtää oman taloustilanteensa, hän voi tehdä parempia päätöksiä rahankäytön suhteen ja välttyä mahdollisilta taloudellisilta haasteilta. Ymmärrys omasta taloudesta auttaa myös tekemään parempia päätöksiä tulevaisuuden suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Käsittelemme tarkemmin, miksi oman talouden ymmärtäminen on tärkeää, miten henkilö voi selvittää oman taloustilanteensa ja mitä hyötyjä siitä on. Lisäksi artikkelissa annetaan vinkkejä, miten henkilö voi kehittää omaa taloustietouttaan ja hallita paremmin omaa talouttaan.

Seuraa tuloja ja menoja

Talouden hallinta ja maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy alkaa oman talouden seuraamisesta. On tärkeää tietää, mihin rahat menevät ja kuinka paljon rahaa tulee kuukaudessa. Tämä auttaa suunnittelemaan taloutta paremmin ja tekemään tarvittavia muutoksia.

Tulojen ja menojen seuraaminen on helppoa nykypäivänä, kun monilla ihmisillä on käytössään erilaisia taloushallintaohjelmia ja -sovelluksia. Näiden avulla voi helposti seurata tuloja ja menoja sekä luoda budjetteja.

On myös hyvä pitää kirjaa paperilla tai taulukkolaskentaohjelmalla, johon merkitsee kaikki tulosi ja menosi. Tämä auttaa saamaan selkeän käsityksen rahankäytöstä ja mahdollistaa tarkan seurannan.

Tulojen seuraaminen on tärkeää, jotta tiedät tarkalleen, kuinka paljon rahaa sinulla on käytettävissä kuukaudessa. Menojen seuraaminen taas auttaa tunnistamaan, mihin rahat menevät ja mistä voidaan mahdollisesti säästää.

Tärkeintä on, että tulojen ja menojen seuranta tehdään säännöllisesti. Näin pysyt ajan tasalla omasta taloudestasi ja voit tarvittaessa tehdä muutoksia.

  1. Aloita kirjaamalla kaikki tulosi ylös, kuten palkat, säännölliset lisätulot ja veronpalautukset. Voit käyttää esimerkiksi Excel-taulukkoa tai mobiilisovellusta.
  2. Seuraavaksi kirjaa kaikki menosi ylös. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuokra, asuntolainan lyhennykset, ruokaostokset, sähkölaskut, puhelinlaskut, vakuutusmaksut ja muut kulut.
  3. Järjestä menot kategorioihin, kuten asumiskustannukset, ruoka, liikenne ja vapaa-aika. Tämä auttaa sinua hahmottamaan, mihin rahasi todella menevät.
  4. Laske kuukausittaiset nettotulosi vähentämällä menot tuloista.
  5. Tarkastele kuukausittaista budjettia ja etsi mahdollisia säästökohteita. Voitko esimerkiksi vähentää ruokakuluja tai etsiä edullisempia vaihtoehtoja?
  6. Päivitä budjettia säännöllisesti ja vertaa sitä todellisiin tulo- ja menoerihin. Tämä auttaa sinua seuraamaan taloudellista tilannettasi ja tekemään tarvittavia muutoksia.
  7. Tee budjetti myös pidemmällä aikavälillä, kuten vuosittain. Tällä tavoin voit suunnitella tulevaa ja varmistaa, että pystyt kattamaan kaikki tarvittavat kulut.
  8. Muista varata myös säästöjä yllättäviä kuluja varten, kuten auton korjaukset tai lääkärikäynnit. Tämä auttaa sinua välttämään taloudellisia vaikeuksia yllättävien tilanteiden sattuessa.

Laadi budjetti

Budjetin laatiminen on tärkeä osa taloudellisen suunnittelun prosessia. Budjetilla voi auttaa hallitsemaan rahaa ja välttämään maksuvaikeuksia. Budjetin laatiminen alkaa kirjaamalla kaikki tulot ja menot. Tulojen tulisi olla palkkatulojen lisäksi veronpalautukset, sijoitusvoitot ja muut tulot. Menojen tulisi sisältää vuokra, ruoka, laskut, harrastukset ja muut menot. Seuraavaksi sinun on laskettava kuinka paljon rahaa sinulla on jäljellä kuukaudessa.

Kun tiedät kuinka paljon rahaa sinulla on jäljellä, voit alkaa laatimaan budjettia. Voit aloittaa luomalla jokaiselle menolle oman budjetin. Budjetin tulisi sisältää tarkka summa, jonka aiot kuluttaa tietyssä kategoriassa. Budjetin avulla voit seurata kuinka paljon olet kuluttanut ja kuinka paljon sinulla on jäljellä. Tarkka budjetti auttaa myös välttämään ylimääräisiä ostoksia ja maksuvaikeuksia.

Kun olet laatinut budjetin, voit alkaa seurata sitä aktiivisesti. Voit seurata budjettiasi pankkitililläsi tai taloussovelluksella. Näin voit helposti nähdä, missä menetetty rahasi menee ja kuinka paljon sinulla on jäljellä. Tarkka budjetointi auttaa sinua hallitsemaan rahaa ja välttämään maksuvaikeuksia.

Varmista, että olet tietoinen kaikista veloista ja maksuista

Seuraava askel talouden seuraamisessa on varmistaa, että olet tietoinen kaikista veloista ja maksuista. Tämä sisältää kaikki luottokorttimaksut, lainanlyhennykset, vuokrat, sähkölaskut ja muut vastaavat maksut. On tärkeää kirjata nämä tiedot johonkin helposti saatavilla olevaan paikkaan, esimerkiksi Excel-taulukkoon tai taloushallinnon sovellukseen.

  Kilpailuta Aurinkopaneelit

Suunnittele taloutesi hyvin

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja tämä pätee myös taloudenhallintaan. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella oma talous huolella, jotta välttyy mahdollisilta taloudellisilta vaikeuksilta tulevaisuudessa. Suunnittelemalla talouden hyvin voit vähentää stressiä ja huolta raha-asioista, ja voit keskittyä elämässä muihin asioihin. Tässä erilaisia vinkkejä ja neuvoja siitä, kuinka voit suunnitella taloutesi hyvin ja saavuttaa taloudellisen vakauden.

Mieti tulevaisuutta ja ennakoitavissa olevia kuluja

Jotta talouttaan voisi suunnitella hyvin, on tärkeää tarkastella omaa tulevaisuutta ja ennakoitavia kuluja. Ennakoitavissa olevat kulut ovat niitä menoja, jotka tulevat varmuudella tulevaisuudessa, ja joiden määrä on mahdollista arvioida etukäteen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi vuokrat, asuntolainan lyhennykset, vakuutusmaksut ja säännölliset laskut kuten sähkö- ja puhelinlaskut.

Kun ymmärtää tulevaisuuden kuluja, on mahdollista suunnitella talouttaan paremmin ja välttää yllättäviä taloudellisia haasteita. Tärkeää on myös huomioida, että tulevaisuudessa saattaa olla myös odottamattomia menoja, kuten esimerkiksi auton korjauskuluja tai terveydenhuoltokuluja.

Ennakoitavissa olevien kulujen lisäksi on tärkeää tarkastella omaa tulojen tasoa ja miettiä, miten tulot ja menot suhteutuvat toisiinsa. Jos menot ylittävät tulot, on tärkeää löytää keinoja menojen leikkaamiseksi tai tulojen lisäämiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi töiden lisäämistä tai säännöllisen kuukausisäästämisen aloittamista.

Kun suunnittelee talouttaan hyvin ja pitää ennakoitavat kulut mielessä, on mahdollista välttää taloudellisia haasteita ja elää taloudellisesti kestävää elämää. Tärkeää on myös seurata omaa talouttaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmiin, jotta ne vastaavat omaa elämäntilannetta ja tarpeita.

Vältä ylioptimistisia arvioita

Kun puhutaan taloudesta, monet ihmiset ovat taipuvaisia ​​tekemään ylioptimistisia arvioita. He voivat aliarvioida kustannuksia ja ylittää tulonsa, mikä voi johtaa epärealistisiin odotuksiin ja pettymyksiin. Yksityishenkilöiden on tärkeää välttää ylioptimistisia arvioita taloudestaan.

Ensinnäkin, on tärkeää olla rehellinen itselleen ja muille taloudellisen tilanteen suhteen. On tarpeen olla selvillä siitä, mitkä ovat todelliset tulot ja menot. Tiedon lisäksi on tärkeää luoda budjetti, joka auttaa seuraamaan taloudellista tilannetta ja estämään ylioptimistisia arvioita.

Toiseksi, on tärkeää olla realistinen ja välttää liian suuria velkoja. Monet ihmiset voivat aliarvioida velkojen maksamisen aiheuttamat kustannukset ja ajatella, että he voivat helposti maksaa ne takaisin. Todellisuudessa velkojen maksaminen voi olla paljon vaikeampaa kuin luultua, joten on tärkeää välttää liian suuria velkoja.

Kolmanneksi, on tavallista olla optimistinen, mutta liika optimismi voi johtaa epärealistisiin odotuksiin ja pettymyksiin. Siksi on tärkeää olla realistinen ja arvioida taloudellinen tilanne mahdollisimman tarkasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksityishenkilöiden on vältettävä ylioptimistisia arvioita taloudestaan. On tärkeää olla rehellinen itselleen ja muille taloudellisen tilanteen suhteen, luoda budjetti ja olla realistinen velkojen suhteen. Lisäksi on tavallista olla optimistinen, mutta liika optimismi voi johtaa epärealistisiin odotuksiin ja pettymyksiin.

Harkitse säästämistä

Säästäminen on hyvä tapa ennaltaehkäistä maksuvaikeuksia ja varautua tuleviin kuluihin. Kun henkilöllä on säästöjä, hänellä on turvaverkko yllättävien kulujen varalta, eikä hänen tarvitse ottaa lisää lainaa tai turvautua luottokortteihin.

Säästämisen aloittaminen voi tuntua haastavalta, mutta se on mahdollista kaikille tulotasoista riippumatta. Tärkeintä on löytää oma säästötapansa, joka sopii omaan elämäntilanteeseen ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Säästäminen voi tapahtua pienin askelin. Jokainen säästetty euro on hyödyllinen. Esimerkiksi pieniä jokapäiväisiä kuluja, kuten kahvilassa käyntiä tai ulkona syömistä, voi vähentää ja säästää sen sijaan rahaa. Säästäminen ei tarkoita, että henkilön täytyisi elää erittäin säästeliäästi tai kieltäytyä kaikesta hauskanpidosta.

On hyvä miettiä, mihin säästöt tulevaisuudessa käyttäisi. Esimerkiksi säästötilille kerääminen auttaa varautumaan tuleviin kuluihin, kuten auton huoltoon tai lomamatkaan. Säästäminen voi myös auttaa toteuttamaan pitkäaikaisia tavoitteita, kuten asunnon ostamista tai eläkepäivien varalle säästämistä.

Säästäminen on yksi tapa välttää maksuvaikeuksia ja varautua tulevaisuuteen. Säästäminen ei vaadi suuria summia, vaan pienetkin säästöt auttavat. Tärkeintä on löytää oma tapa säästää ja pitää kiinni siitä.

Vältä liiallista velkaantumista

Taloudelliset vaikeudet ja maksuongelmat

Älä ota liikaa lainaa

Kun haet lainaa, on tärkeää, että et ota liikaa. Ylilainanottaminen voi johtaa maksuvaikeuksiin ja jopa velkaantumiseen. On tärkeää, että lainanottajat ymmärtävät, mitkä ovat heidän taloudelliset rajansa ja että he ottavat vain sen verran lainaa kuin pystyvät maksamaan takaisin.

Lainanottajien tulisi aina laskea tarkasti, kuinka paljon he voivat maksaa kuukausittain ja mitkä ovat heidän tulonsa ja menonsa. Tämä auttaa heitä määrittämään, kuinka paljon he voivat ottaa lainaa. Lainanottajien tulisi myös harkita, mitkä ovat heidän vaihtoehdot, jos he eivät pysty maksamaan lainaansa takaisin.

  Pienlainojen historiaa

Lainanottajien tulisi myös tutustua erilaisiin lainoihin ja niiden ehtoihin ennen päätöksen tekemistä. Heidän tulisi vertailla eri lainojen korkoja ja kustannuksia sekä selvittää, millaisia seurauksia on, jos he eivät pysty maksamaan lainaansa takaisin.

Lopuksi, lainanottajien tulisi aina olla varovaisia ja olla ottamatta liikaa lainaa. Heidän tulisi aina pitäytyä taloudellisissa rajoissaan ja harkita kaikkia vaihtoehtoja ennen päätöksen tekemistä. Tarkka taloudellinen suunnittelu ja harkinta voivat auttaa välttämään maksuvaikeuksia ja velkaantumista.

Harkitse tarkkaan ennen luottokortin käyttöönottoa

Luottokortin käyttöönotto on usein helppoa ja nopeaa, mutta se ei tarkoita, että se olisi aina järkevää. Luottokortin käyttöönotto voi olla hyödyllistä, mutta se voi myös johtaa maksuvaikeuksiin, jos sitä ei hallita huolellisesti. Ennen luottokortin käyttöönottoa on tärkeää pohtia omaa taloudellista tilannetta ja arvioida, pystyykö luoton maksamaan takaisin ajallaan. Myös luottokortin ehdot ja ominaisuudet on syytä tutkia huolellisesti ja vertailla eri vaihtoehtoja. Luottokortin käyttöönotto on pysyvä päätös, joten on tärkeää tehdä se vastuullisesti.

Vältä pikavippejä ja muita kalliita lainoja

Kalliit lainat, kuten pikavipit, voivat olla helppo ratkaisu lyhytaikaisiin rahapulmiin. Kuitenkin, korkeat korot ja lyhyet maksuajat voivat aiheuttaa suuria maksuvaikeuksia. Siksi on tärkeää välttää näitä lainoja.

On suositeltavaa, että haetaan mahdollisimman edullista lainaa. Esimerkiksi pankkilainat ovat yleensä halvempia ja tarjoavat pidemmän maksuajan. Myös vakuudelliset lainat ovat edullisempi vaihtoehto. Nykyään myös netistä saatavat vakuudettomat lainat ovat pikavippejä järkevämpi vaihtoehto.

Vältettäessä pikavippejä ja muita kalliita lainoja, voidaan välttää suuria maksuvaikeuksia ja säilyttää taloudellinen turvallisuus.

Hae apua ajoissa

Maksuvaikeuksien välttämiseksi on tärkeää hakea apua ajoissa. Yksityishenkilöille on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, joita voi hyödyntää maksuvaikeuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Esimerkiksi velkaneuvontapalvelut tarjoavat neuvontaa ja tukea velkojen hallintaan. Neuvontapalveluista saa yksilöllistä tukea ja ohjausta talouden suunnitteluun sekä velkojen hoitoon. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä velkojiin, jotta voidaan sopia maksuohjelmista ja maksujen lykkäyksistä. Myös perintätoimistoihin voi olla yhteydessä, jos haluaa selvittää mahdollisia maksuvaihtoehtoja.

On tärkeää hakea apua ajoissa, jotta maksuvaikeuksista päästäisiin mahdollisimman nopeasti eroon. Maksuvaikeuksien myöhästyminen voi johtaa lisämaksuihin ja korkeampiin kuluihin, joita voi olla vaikea maksaa takaisin. Siksi on tärkeää hakea apua ajoissa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet maksuvaikeuksien hallitsemiseksi ja välttämiseksi.

Ota yhteyttä luotonantajaan, jos huomaat maksuvaikeuksia

Jos huomaat, että et pysty hoitamaan lainojasi tai muita velkojiasi ajoissa, on tärkeää ottaa heti yhteyttä luotonantajaan. Luotonantajat ovat yleensä valmiita auttamaan ja neuvomaan sinua, jotta voit selviytyä taloudellisista vaikeuksista. He voivat tarjota sinulle erilaisia vaihtoehtoja, kuten lyhentää maksuaikataulua tai muuttaa lainan ehtoja.

Keskustelun aloittaminen luotonantajan kanssa on ensimmäinen askel maksuvaikeuksien välttämiseksi. On tärkeää olla rehellinen ja avoin luotonantajalle, jotta he voivat auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. On myös tärkeää olla aktiivinen ja seurata maksujen suorittamista, jotta voidaan välttää maksuvaikeudet.

Pyydä apua velkaneuvonnasta

Velkaneuvonta on tärkeä palvelu, joka auttaa yksityishenkilöitä selviytymään taloudellisista vaikeuksista. Velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua löytämään ratkaisuja maksuvaikeuksiin ja tarjoavat neuvoja ja tukea. He voivat myös auttaa sinua selvittämään velkojien kanssa ja neuvomaan, miten välttää maksuvaikeudet.

Velkaneuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. He tarjoavat henkilökohtaista neuvontaa ja tukea, joka on suunniteltu sinun tarpeisiisi. He voivat auttaa sinua selvittämään taloudellisen tilanteesi ja etsimään ratkaisuja maksuvaikeuksiin. He voivat myös auttaa sinua ymmärtämään lainan ehtoja ja velkojen lyhentämistapoja. Velkaneuvonnan ammattilaiset auttavat sinua löytämään ratkaisuja taloudellisiin vaikeuksiin ja välttämään maksuvaikeudet.

Ole avoin ja rehellinen taloustilanteestasi

Taloudellisen tilanteen hallitseminen on tärkeää. On tärkeää olla avoin ja rehellinen taloudellisista asioista, jotta vältytään maksuvaikeuksilta. On tärkeää olla tietoinen omasta taloudellisesta tilanteesta ja tiedostaa, mitkä ovat omat mahdollisuudet. Taloudellisen tilanteen hallintaan kuuluu myös se, että tiedostetaan oma velkaantumisen riski.

On tärkeää olla rehellinen velkojille ja ilmoittaa heille mahdollisista maksuvaikeuksista. Näin voidaan yhdessä löytää sopivia ratkaisuja ja ehkäistä velkaantumista. Joskus on tarpeen hakea ulkopuolista apua, jotta voidaan selvittää taloudellinen tilanne ja löytää sopiva ratkaisu. On myös tärkeää olla ajoissa yhteydessä velkojiin ja neuvotella heidän kanssaan.

Yhteenveto

Maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää, sillä se voi auttaa välttämään suuria taloudellisia ongelmia ja ylivelkaantumista. Tärkeimmät ennaltaehkäisyn keinot ovat oman talouden seuranta, tulevaisuuden suunnittelu ja ennakoitavissa olevien kulujen huomioiminen sekä säästäminen ja liiallisen lainanoton välttäminen.

On tärkeää seurata omia tuloja ja menoja säännöllisesti ja tarkasti, jotta on mahdollista huomata mahdolliset ongelmat ja ryhtyä niihin tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa. Tulevaisuuden suunnittelu ja ennakoitavissa olevien kulujen huomioiminen auttaa pitämään talouden hallinnassa ja mahdollistaa tarvittavien varojen säästämisen. Säästäminen on myös tärkeä osa talouden hallintaa ja se auttaa kattamaan yllättäviä kuluja ilman suurta taloudellista rasitusta.

  Auton Osto Osamaksulla

Liiallisen lainanoton välttäminen on tärkeää, sillä se voi johtaa ylivelkaantumiseen ja maksuvaikeuksiin. Ennen lainan ottamista onkin tärkeää harkita tarkasti omaa maksukykyä ja mahdollisuuksia maksaa laina takaisin sovitussa aikataulussa. Liian suuren lainan ottaminen tai useiden lainojen ottaminen samanaikaisesti voi johtaa maksuvaikeuksiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maksuvaikeuksien ennaltaehkäisy on tärkeää ja sen avulla on mahdollista välttää suuria taloudellisia ongelmia ja ylivelkaantumista. Oman talouden seuranta, tulevaisuuden suunnittelu ja ennakoitavissa olevien kulujen huomioiminen, säästäminen sekä liiallisen lainanoton välttäminen ovat tärkeimpiä ennaltaehkäisyn keinoja.

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin seurata taloudellista tilannettani?

Tärkeintä on pitää huolta taloudellisesta tilanteestaan ja seurata sitä säännöllisesti. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tarkastelemalla kuukausittain tulojen ja menojen suhdetta. On tärkeää pysyä ajan tasalla laskuista ja maksaa ne ajoissa, jotta vältytään maksuvaikeuksilta.

Miten voin välttää ylimääräisiä velkoja?

Kulutustottumusten muuttaminen on avainasemassa ylimääräisten velkojen välttämisessä. Tarkasta kuukausittaiset menosi ja pyri vähentämään tarpeettomia menoja. Yritä myös viettämättömiin aikoihin sopivaa budjettia ja keskity siihen, mitkä asiat ovat todella tarpeellisia.

Mitkä ovat maksuvaikeuksien seuraukset?

Maksuvaikeuksien seuraukset voivat olla vakavia. Maksuhäiriömerkintöjä voi esiintyä luottotiedoissa, jolloin saattaa olla vaikeampi saada lainaa tai pankkitili. Myös velallisen henkilötiedot voivat joutua julkiseen rekisteriin, joka voi vaikuttaa työpaikan saamiseen tai asunnon vuokraamiseen.

Miten voin saada apua maksuvaikeuksien hoitamiseen?

Maksuvaikeuksien hoitamiseen on saatavilla erilaisia ​​apuvaihtoehtoja. Voit ottaa yhteyttä velkojiisi neuvotellaksesi mahdollisuudesta maksaa velka osissa tai ottaa yhteyttä paikalliseen velka- ja velkaneuvontakeskukseen saadaksesi neuvoja ja ohjeita taloudellisen tilanteesi parantamiseksi.

Miten voin ehkäistä maksuvaikeuksia?

Maksuvaikeuksien ehkäisemiseksi on tarkasteltava taloudellista tilannetta säännöllisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset, jotta kulutus ei ylitettyisi tulojen rajoista. On myös tarkasteltava, mitkä asiat ovat todella tarpeellisia ja mitkä eivät, ja pyritä siihen, ettet osta asioita, joita et tarvitse.

Mitä muita keinoja on välttää maksuvaikeuksia?

Erilaiset säästö- ja vakuutusratkaisut, kuten eläkesäästäminen ja työttömyysvakuutukset, voivat auttaa välttämään maksuvaikeuksia. On tärkeää suunnitella talouttaan kokonaisvaltaisesti ja varautua erilaisiin riskeihin.

Raha-asioiden hallinta

On ehdottoman tärkeää, että tietää aina tarkalleen, että minkälainen tilanne on raha-asioiden kanssa. Toisinaan saattaa tuntua siltä, että rahat vain hupenevat johonkin. On hyvä aina yrittää suunnitella kuukausittaiset tulot ja menot etukäteen, jotta osaa varautua.

Joskus kuitenkin yllättäviä kuluja ilmenee ja silloin pikavippi tai luotto on oiva ratkaisu hetkellisen rahapulan paikkaamiseen.

Kannattaa kuitenkin muistaa lisätä lainasta johtuvat kulut seuraavan kuukauden menoihin, jotta pysyy ajantasalla.

Vastuullisuus lainaamisessa

Viime aikoina pikalainoja koskevia lakeja ja säädöksiä on muokattu ja kiristetty. Kaikki lainoja myöntävät yritykset ovat rekisteröity aluehallintaviraston ylläpitämään rekisteriin, jotta ne voivat harjoittaa lainatoimintaa Suomessa.

Rekisteriin pääsy edellyttää muun muassa hyvän lainatavan noudattamista. Eli ylivelkaantuneille ei lainoja myönnettä, koska se vaan pahentaisi tilannetta entisestään. Yritysten tulee myös entistä tarkemmin selvittää hakijan maksukyky, jotta pystytään välttymään ylisuurilta lainoilta, joiden maksamisessa varmasti tulisi ongelmia.

Toki vastuu on aina lopulta yksillöllä itsellään, mutta yritykset pyrkivät myös tekemään oman osansa.

Kuinka tunnistan maksuvaikeudet?

vältä maksuvaikeudet
Vältä maksuvaikeudet suunnittelemalla taloutesi.

Joskus saattaa ennakkoon tietää, että tulevaisuudessa on hieman vaikeat ajat edessä. Esimerkiksi jos tietää, että työsuhde päättyy tai on joutumassa lomautetuksi.

Silloin kannattaa yrittää varautua mahdollisimman hyvin ja välttää turhia hankintoja.

Mikäli laskuja alkaa kertyä ja niitä ei saa hoidettua ennen eräpäivää on se selkeä varoitusmerkki. Alkuun voi yrittää sopia eräpäivän siirtämisestä tai maksuvapaan pitämisestä. Mikäli laskuja on jo erääntynyt, niin usein on mahdollista tehdä maksusuunnitelma. Kannattaa aina olla heti yhteydessä yritykseen, josta laskun on saanut ja yrittää sopia asia.

Miten voin ennaltaehkäistä maksuvaikeudet?

Kannattaa pitää tarkkaa kirjaa tuloista ja menoista päivittäin. Mikäli haluaa, niin siihen voi käyttää apuna vaikka taulukkolaskentaohjelmaa. Mikäli kokee sen liian työlääksi, niin voi kirjoittaa muistiinpanot vaikka kännykkää apuna käyttäen.

Siihen ei mene montaakaan minuuttia, mutta tarkat muistiinpanot ovat todella hyödyllisiä. Niitä tutkiessaan tietää tarkalleen, että mihin rahaa kuluu. Siinä saattaa samalla jopa löytää yllättäviä säästökohteita, jos tapana on silloin tällöin tehdä pieniä heräteostoksia, koska nyt niistäkin on tiedot ylhäällä. Pelkästään se, että tiedostaa mihin rahaa menee, yleensä auttaa vähentämään rahankäyttöä.

Jaa tämä artikkeli