Lainaa freelancerina

Lainaa freelancerina

18 min luku

Lainaa freelancerina

Freelancerina työskentely tuo mukanaan monia etuja, kuten vapauden valita projektit ja työajat, mutta se tuo mukanaan myös omat haasteensa. Yksi näistä haasteista on talouden hallinta ja rahoituksen järjestäminen. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa usein epäsäännöllisiä tuloja, mikä voi tehdä lainan saamisen haastavaksi. Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen aiheeseen ”Lainaa freelancerina”, ja antaa tietoa siitä, miten voit hakea lainaa itsenäisesti työskennellessäsi.

Yleiskatsaus aiheeseen ”Lainaa freelancerina”

Perinteiset pankit ja rahoituslaitokset saattavat olla varovaisia myöntämään lainaa freelancereille, koska heidän tulonsa voivat vaihdella kuukaudesta toiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että itsenäisesti työskentelevät olisivat ilman lainavaihtoehtoja. On olemassa useita lainantarjoajia, jotka ovat erikoistuneet yrittäjien ja freelancerien lainatarpeisiin. He ymmärtävät epäsäännöllisen tulon haasteet ja ovat valmiita tarjoamaan joustavia lainaratkaisuja.

Sivuston ”Hetilainaa24.fi” esittely

”Hetilainaa24.fi” on suomalainen verkkosivusto, joka on erikoistunut tarjoamaan tietoa erilaisista lainavaihtoehdoista. Sivusto tarjoaa laajan valikoiman lainatuotteita, mukaan lukien lainat freelancereille. ”Hetilainaa24.fi” ymmärtää itsenäisesti työskentelevien erityistarpeet ja tarjoaa kattavaa tietoa eri lainavaihtoehdoista, niiden ehdoista ja kustannuksista. Sivuston tavoitteena on auttaa käyttäjiä löytämään heille sopivin lainaratkaisu ja tehdä lainanhakuprosessista mahdollisimman sujuva.

Freelancerin taloudellinen tilanne

Freelancerin taloudellinen tilanne on usein epävarma ja haastava. Erityisesti freelancerin tulojen epäsäännöllisyys voi aiheuttaa haasteita talouden suunnittelussa ja hallinnassa. Toisaalta, freelancerina toimiminen tarjoaa mahdollisuuden saada tulot eri lähteistä, mikä voi tuoda taloudellista turvaa epävarmoina aikoina.

Freelancerin tulojen epäsäännöllisyys

Tulot freelancerina voivat vaihdella suuresti kuukaudesta toiseen. Toisinaan saatat saada suuria toimeksiantoja, kun taas toisinaan asiakkaita voi olla vähemmän. Tämä epäsäännöllisyys tuloissa voi olla haasteellista, mutta se myös mahdollistaa sen, että voit saada lainaa ilman vakituista työpaikkaa. On kuitenkin tärkeää, että suunnittelet taloutesi huolellisesti ja varaudut mahdollisiin tulonmenetyksiin.

Säästäminen ja budjetointi freelancerina

Säästäminen ja budjetointi ovat erityisen tärkeitä freelancerille. Kun tulot ovat epäsäännöllisiä, on tärkeää, että sinulla on säästöjä, joihin voit turvautua tarvittaessa. Budjetoinnin avulla voit seurata tulojasi ja menoasi ja tehdä tarvittavia muutoksia taloudelliseen tilanteeseesi. Tämä voi myös auttaa sinua saamaan paremman kuvan siitä, kuinka paljon rahaa voit säästää tai sijoittaa tulevaisuudessa.

Sinun kannattaa myös harkita pienen lainan ottamista, jos tarvitset lisärahoitusta esimerkiksi yrityksen perustamiseen tai investointeihin. Pienen lainan avulla voit saada tarvitsemasi rahoituksen nopeasti ja helposti.

Eläke- ja vakuutussuunnitelmat freelancerille

Freelancerin on myös tärkeää suunnitella tulevaisuuttaan ja varautua eläkepäiviin. Eläkesäästäminen ja vakuutukset ovat tärkeitä osia taloudellisen turvan rakentamisessa. Freelancerina sinulla on mahdollisuus valita itse, miten ja milloin säästät eläkettäsi. Vakuutukset puolestaan voivat tarjota turvaa esimerkiksi sairastapauksissa tai tapaturmissa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että freelancerin taloudellinen tilanne vaatii huolellista suunnittelua ja hallintaa. Epäsäännölliset tulot, säästäminen ja budjetointi, sekä eläke- ja vakuutussuunnitelmat ovat kaikki tärkeitä osa-alueita tässä suunnittelussa.

Lainan tarve freelancerille

Työskennellessäsi freelancerina, saatat joutua tilanteeseen, jossa tarvitset lainaa. Lainan tarpeen voi aiheuttaa monenlaiset syyt, ja on tärkeää tunnistaa, milloin lainan ottaminen on järkevää ja milloin ei. Käymme seuraavaksi läpi yleisimpiä syitä, miksi freelancerit hakevat lainaa.

Yleisimmät syyt lainan ottamiseen freelancerina

Freelancerina toimiminen tuo mukanaan omat haasteensa. Työn epäsäännöllisyys ja tulovirran vaihtelu voivat aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, mikä saattaa johtaa lainan tarpeeseen. Yksi yleinen syy lainan ottamiseen on yllättävät kulut, kuten suuret laskut tai odottamattomat menot. Toinen syy voi olla investointien tekeminen esimerkiksi toiminnan laajentamiseksi tai uuden työkalun hankkimiseksi.

Lainan hakeminen investointeihin

Freelancerina saatat haluta tehdä investointeja, jotka auttavat sinua kasvattamaan liiketoimintaasi ja tienaamaan enemmän. Esimerkiksi koulutuksen hankkiminen tai uuden teknologian hankinta voi vaatia suurempaa kertaluontoista investointia. Lainan hakeminen tällaiseen tarkoitukseen voi olla järkevää, kunhan varmistat, että pystyt maksamaan lainan takaisin sovitussa aikataulussa.

Freelancerin työkalujen ja laitteiden rahoittaminen lainalla

Freelancerina tarvitset usein erilaisia työkaluja ja laitteita, joiden hankinta voi olla kallista. Lainaa voi hakea esimerkiksi tietokoneen, kameran tai muun laitteen hankintaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että laina on aina velkaa, joka tulee maksaa takaisin. Siksi lainan ottaminen kannattaa aina harkita tarkkaan.

  Yrityslainojen yhdistäminen

Jos tarvitset luottoa työkalujen tai laitteiden hankintaan, suosittelemme vertailemaan eri lainavaihtoehtoja ja valitsemaan sinulle parhaiten sopivan lainaratkaisun. Lainan hakeminen on nykyään helppoa ja nopeaa, ja voit saada lainapäätöksen jopa saman päivän aikana.

Lainan hakuprosessi freelancerille

Freelancerina toimiminen tuo mukanaan monia etuja, mutta myös haasteita. Yksi tällainen haaste on lainan hakeminen, sillä perinteiset pankit saattavat karsastaa epäsäännöllisiä tuloja. Onneksi on olemassa palveluita kuten Hetilainaa24.fi, jotka ymmärtävät freelancerien erityistilanteen ja tarjoavat räätälöityjä lainaratkaisuja.

Lainan hakuprosessi freelancerina ei eroa merkittävästi perinteisestä prosessista. Aluksi tulee määrittää, kuinka paljon rahaa tarvitsee ja mikä on realistinen takaisinmaksuaika. Tämän jälkeen voi vertailla eri lainantarjoajia ja heidän ehtojaan. On tärkeää muistaa, että lainan korko ja muut kulut voivat vaihdella suuresti eri lainantarjoajien välillä.

Lainan myöntämisen kriteerit freelancerille

Lainan myöntämisen kriteerit freelancerille voivat vaihdella eri lainantarjoajien välillä. Yleisesti ottaen lainaa myönnetään, mikäli hakijalla on riittävästi tuloja lainan takaisinmaksuun ja hänellä ei ole merkintöjä luottotiedoissa. Jotkut lainantarjoajat saattavat vaatia myös tietyn ikärajan täyttymistä tai Suomen kansalaisuutta.

Kuitenkin, on tärkeää huomata, että vaikka sinulla ei olisi vakituista työpaikkaa, se ei välttämättä estä sinua saamasta lainaa. Esimerkiksi Hetilainaa24.fi myöntää lainaa myös freelancereille, jotka pystyvät osoittamaan, että heillä on säännöllisiä tuloja esimerkiksi toistuvista projekteista tai pitkäaikaisista sopimuksista.

Lainan hakeminen ilman säännöllisiä tuloja

Lainan hakeminen ilman säännöllisiä tuloja voi olla haastavaa, mutta ei mahdotonta. On olemassa erilaisia keinoja, joiden kautta voi hakea lainaa ilman säännöllisiä tuloja. Esimerkiksi vakuudellinen laina, jossa lainan takaisinmaksu taataan jonkin omaisuuden, kuten asunnon tai auton, arvolla, on yksi mahdollisuus.

Myös takaaja voi auttaa lainan saamisessa. Takaaja on henkilö tai yritys, joka sitoutuu maksamaan lainan takaisin, mikäli itse lainanottaja ei pysty sitä maksamaan. Hyvä esimerkki tällaisesta on yrityslaina, jossa on takaaja.

Kuten aina lainaa hakiessa, on tärkeää tehdä realistinen suunnitelma lainan takaisinmaksusta ja varmistaa, että pystyy noudattamaan lainasopimuksen ehtoja.

Lainavaihtoehdot freelancerille

Freelancerina toimiminen tuo mukanaan monia vapauksia, mutta myös haasteita. Yksi näistä haasteista on rahoituksen saaminen, sillä perinteiset pankit saattavat suhtautua epäilevästi asiakkaan, jolla ei ole vakituista työpaikkaa, lainahakemukseen. Onneksi on olemassa useita eri lainavaihtoehtoja, jotka sopivat erityisesti freelancereille.

Pankkilainat freelancerille

Pankkilainat ovat yleisin tapa saada lainaa, mutta ne saattavat olla haastavia saada ilman vakituista työpaikkaa. Pankit myöntävät lainaa usein sen perusteella, mitä asiakkaan tuloista voidaan odottaa tulevaisuudessa, ja freelancereiden tulot voivat vaihdella suuresti. Pankit voivat myös vaatia suurempaa vakuutta tai korkeampaa korkoa freelancereilta, joten on tärkeää vertailla eri pankkien tarjouksia.

Yksityiset lainat freelancerille

Yksityiset lainat ovat toinen vaihtoehto freelancereille. Nämä lainat voivat olla joustavampia kuin pankkilainat, sillä ne eivät aina vaadi vakituista työpaikkaa tai tiettyä tulotasoa. Yksityiset lainat voivat kuitenkin olla kalliimpia kuin pankkilainat, joten on tärkeää arvioida lainan kokonaiskustannukset ennen sen ottamista.

Vertaislainat ja joukkorahoitus freelancerille

Kolmas vaihtoehto freelancereille on vertaislainat ja joukkorahoitus. Vertaislainat ovat lainoja, joita yksityishenkilöt myöntävät toisille yksityishenkilöille, usein erityisten vertaislainapalveluiden kautta. Joukkorahoitus taas tarkoittaa rahoituksen keräämistä suurelta joukolta ihmisiä, esimerkiksi erityisten joukkorahoituspalveluiden kautta. Molemmat vaihtoehdot voivat olla hyviä freelancereille, sillä ne eivät yleensä vaadi vakituista työpaikkaa tai tiettyä tulotasoa.

Erityisesti freelancereille, jotka toimivat yrittäjänä, laskurahoitus voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto. Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys saa rahoitusta myymistään laskuista, mikäli asiakkaan maksu viipyy.

Lainan takaisinmaksu freelancerina

Freelancerina toimiminen tuo mukanaan monia vapauksia, mutta myös haasteita. Yksi näistä haasteista on rahoituksen hallinta, erityisesti jos olet ottanut lainaa. Lainan takaisinmaksu ilman vakituista työpaikkaa vaatii suunnittelua ja kurinalaisuutta, mutta on täysin mahdollista. Tässä osiossa paneudumme takaisinmaksusuunnitelman laatimiseen, lainan takaisinmaksun haasteisiin freelancerille ja annamme vinkkejä lainan takaisinmaksuun.

Takaisinmaksusuunnitelman laatiminen

Ensimmäinen askel lainan takaisinmaksussa on suunnitelman tekeminen. Freelancerina tulot voivat vaihdella kuukaudesta toiseen, joten on tärkeää miettiä, mitä tehdä, jos tuloja ei kerrykaan odotetusti. Yrittäjän tulee ottaa huomioon myös mahdolliset yllättävät kulut, jotka voivat heikentää maksukykyä. Suunnitelma auttaa pysymään budjetissa ja varmistaa, että laina tulee maksettua ajallaan.

  Luottokortti yritykselle

Lainan takaisinmaksun haasteet freelancerille

Freelancerin suurin haaste lainan takaisinmaksussa on epäsäännölliset tulot. Toisinaan töitä voi olla paljon ja toisinaan ne voivat olla vähissä. Tämä voi tehdä budjetoinnista haastavaa. Lisäksi freelancerilla ei välttämättä ole takaajaa, joka voisi auttaa lainan takaisinmaksussa, mikäli taloudellinen tilanne muuttuu yllättäen. On myös mahdollista, että pankki ei myönnä lainaa ilman vakituista työpaikkaa, vaikka freelancerilla olisi vakaa tulonlähde.

Vinkit lainan takaisinmaksuun freelancerina

  • Laadi realistinen budjetti: On tärkeää tietää, mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät. Budjetin avulla näet, kuinka paljon sinulla on varaa maksaa lainaa kuukausittain.
  • Pidä huolta maksuaikataulusta: Maksujen myöhästyminen voi johtaa lisäkuluihin ja heikentää luottotietoja. Maksuaikataulun noudattaminen on siis erittäin tärkeää.
  • Säästä puskurirahasto: Puskurirahasto auttaa selviämään taloudellisista yllätyksistä ilman, että joudut ottamaan lisää lainaa.
  • Pyydä apua tarvittaessa: Jos huomaat, että lainan takaisinmaksu tuottaa ongelmia, on hyvä keskustella asiasta esimerkiksi talousneuvojan kanssa.

Freelancerina toimiminen vaatii taloudellista suunnittelua ja itsekuria. Lainan takaisinmaksu on yksi osa tätä suunnittelua. Muista, että suunnitelmallisuus ja realistinen budjetointi auttavat sinua pitämään taloutesi tasapainossa.

Freelancerin lainanhaku prosessin yhteenveto

Freelancerin lainanhaku prosessi on ainutlaatuinen ja vaatii erityistä huolellisuutta. Se on prosessi, jossa freelancerin tehtävä on todistaa luotonantajalle, että hänellä on kyky maksaa laina takaisin ilman vakituista työpaikkaa. Tämä on haasteellista, mutta ei mahdotonta. Tärkeintä on olla avoin ja rehellinen taloudellisesta tilanteesta sekä yrittäjän tulonlähteistä.

Ensimmäinen vaihe on selvittää, mitä lainoja on tarjolla. Tämän jälkeen freelancerin on kerättävä kaikki tarvittavat asiakirjat, jotka osoittavat hänen taloudellisen tilanteensa. Tämä voi sisältää verotustietoja, tuloslaskelmia ja muita asiakirjoja, jotka osoittavat freelancerin tulojen ja menojen määrän.

Seuraava vaihe on lainahakemuksen täyttäminen. Tässä vaiheessa on tärkeää, että kaikki tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Lainanantajat tarkistavat nämä tiedot huolellisesti ja mikäli jotain tietoa puuttuu, se voi johtaa lainahakemuksen hylkäämiseen.

Viimeinen vaihe on lainapäätöksen odottaminen. Tämä voi kestää jonkin aikaa, sillä lainanantajat haluavat varmistaa, että he myöntävät lainaa henkilöille, jotka pystyvät maksamaan sen takaisin.

”Hetilainaa24.fi” lopulliset ajatukset ja neuvot freelancerille

Freelancerina toimimiseen liittyy monia haasteita, ja yksi niistä on lainan saaminen. On tärkeää ymmärtää, että vaikka prosessi voi olla haastava, se ei ole mahdoton. Avain menestykseen on olla valmistautunut ja ymmärtää, mitä lainanantajat etsivät.

”Hetilainaa24.fi” suosittelee freelanceria olemaan avoin ja rehellinen taloudellisesta tilanteestaan. Jos tulojen määrä vaihtelee, on tärkeää, että tämä tiedotetaan lainanantajalle. Lisäksi on suositeltavaa, että freelancerilla on suunnitelma siitä, miten laina aiotaan maksaa takaisin.

Freelancerin on myös tärkeää ymmärtää, että lainan saaminen voi kestää kauemmin kuin vakituisessa työsuhteessa olevalla henkilöllä. Tämä johtuu siitä, että lainanantajat haluavat varmistaa, että freelancer on luotettava ja pystyy maksamaan lainan takaisin.

Lopuksi, ”Hetilainaa24.fi” suosittelee freelanceria olemaan rohkea ja ottamaan yhteyttä eri lainanantajiin. Jokainen lainanantaja on erilainen ja heillä on erilaiset vaatimukset, joten on tärkeää löytää se, joka parhaiten sopii freelancerin tarpeisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Miten freelancer voi saada lainaa?

Freelancer voi saada lainaa monella eri tavalla. Ensimmäinen askel on valmistautua perusteellisesti lainahakemukseen. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee kyetä osoittamaan pankille tai muulle rahoituslaitokselle, että sinulla on säännölliset tulot, vaikka ne eivät olisikaan peräisin perinteisestä kokopäivätyöstä. Voit esimerkiksi kerätä tositteita tuloistasi viimeisen vuoden ajalta. Toinen tärkeä tekijä on luottotietosi. Jos sinulla on moitteettomat luottotiedot, se lisää mahdollisuuksiasi saada lainaa. Lisäksi on olemassa erilaisia lainavaihtoehtoja, jotka voivat sopia freelancerille. Esimerkiksi joustoluotto antaa sinulle mahdollisuuden nostaa rahaa tarpeesi mukaan ja maksaa vain käytetystä lainasta. On myös tärkeää muistaa, että vaikka olet freelancer, voit silti neuvotella lainaehdoista yhtä lailla kuin kuka tahansa muukin lainanhakija. Lopuksi, on hyvä idea hakea lainaa useilta eri rahoituslaitoksilta, jotta voit verrata tarjouksia ja valita sinulle parhaiten sopivan.

Miten vakituisen työpaikan puute vaikuttaa lainahakemukseen freelancerina?

Vakituisen työpaikan puute voi vaikuttaa lainahakemukseen freelancerina siten, että pankit ja muut lainanantajat saattavat nähdä sen suurempana riskinä. He saattavat vaatia tarkempia tietoja tuloistasi, kuten verotietoja tai tuloslaskelmia, jotta he voivat arvioida maksukykyäsi. Lisäksi, jos tulosi vaihtelevat kuukaudesta toiseen, lainanantajat saattavat käyttää tulojesi alinta tasoa lainanmäärän määrittämiseen. Tällöin saatat saada myönnettyä pienemmän lainan kuin mitä olisit saanut vakituisessa työsuhteessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen lainanantaja arvioi hakemuksia yksilöllisesti, ja jotkut saattavat olla joustavampia kuin toiset.

  Yrityslainaa 150000 euroa

Mitä vakuuksia lainanantajat hyväksyvät freelancerilta?

Lainanantajat hyväksyvät freelancerilta erilaisia vakuuksia. Yleisimpiä vakuuksia ovat kiinteistöt, kuten asunnot tai muut omistusasunnot. Myös arvopaperit, kuten osakkeet tai joukkovelkakirjalainat, kelpaavat usein vakuudeksi. Lisäksi jotkut lainanantajat voivat hyväksyä myös henkilökohtaisen takaajan. Freelancerin on kuitenkin tärkeää muistaa, että vakuuksien hyväksyminen riippuu aina lainanantajasta ja heidän asettamistaan ehdoista.

Mitä vaihtoehtoja on lainan saamiseksi, jos olen freelancer ja luottotiedoton?

Freelancerina ja luottotiedottomana lainan saaminen voi olla haastavaa, mutta ei mahdotonta. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi vakuudelliset lainat, joissa lainan saamiseen tarvitaan jonkinlainen vakuus, kuten kiinteistö tai auto. Toinen vaihtoehto on hakea lainaa yhteishakijan kanssa, jolla on puhtaat luottotiedot. Lisäksi joissakin tapauksissa lainan saaminen on mahdollista, jos pystyy osoittamaan säännölliset tulot esimerkiksi freelancer-työstä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että lainan saaminen luottotiedottomana voi tulla kalliiksi korkeiden korkojen ja muiden lainakulujen muodossa.

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa lainan saantiin freelancerina?

Maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa lainan saantia freelancerina, sillä se kertoo lainanantajalle, että hakijalla on ollut vaikeuksia hoitaa taloudellisia velvoitteitaan aikaisemmin. Lainanantajat arvioivat lainanhakijan maksukykyä ja -halukkuutta muun muassa maksuhistorian perusteella. Maksuhäiriömerkintä voi siis johtaa siihen, että lainahakemus hylätään tai laina myönnetään korkeammalla korolla. On kuitenkin hyvä muistaa, että lainan saanti riippuu myös muista tekijöistä, kuten tuloista ja menneisyyden lainanhoitohistoriasta. Jotkut lainanantajat saattavat myös hyväksyä hakemuksen, vaikka hakijalla olisi maksuhäiriömerkintä, mutta tämä on harvinaista.

Voiko freelancer saada lainaa ilman vakituisia tuloja?

Kyllä, freelancer voi saada lainaa ilman vakituisia tuloja. Lainan myöntämisen ehtona on kuitenkin usein säännölliset tulot, joten freelancerin tulee pystyä osoittamaan, että hänellä on riittävät tulot lainan takaisinmaksuun. Lainanantajat arvioivat hakijan maksukykyä yksilöllisesti ja ottaa huomioon myös muut tulot, kuten esimerkiksi osa-aikatyön tai passiiviset tulot. Lisäksi lainan saaminen voi vaatia vakuuksia tai takaajan.

Miten freelancerin tulot vaikuttavat lainan saantiin ja lainaehtoihin?

Freelancerin tulot vaikuttavat lainan saantiin ja lainaehtoihin merkittävästi. Koska freelancerin tulot voivat vaihdella kuukaudesta toiseen, lainanantajat saattavat nähdä tämän suurempana riskinä kuin säännöllisen palkkatulon saajat. Tämä voi johtaa tiukempiin lainaehtoihin ja korkeampiin korkoihin. Toisaalta, jos freelancerilla on vakaat ja korkeat tulot, hän voi saada lainaa samoin ehdoin kuin palkansaajakin. Lainan saaminen edellyttää usein todistusta tuloista, joten freelancerin on hyvä pitää kirjaa tulotiedoistaan. Lisäksi lainanantajat arvioivat myös muita taloudellisia tekijöitä, kuten aiempaa luottohistoriaa ja velkaantumisastetta.

Miten freelancerin tulee varautua mahdollisiin nouseviin korkoihin lainaa ottaessa?

Freelancerin tulee ottaa huomioon, että korot voivat nousta laina-aikana. Tämä voi vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin ja kuukausittaisiin maksueriin. Siksi on tärkeää, että freelancerilla on riittävästi taloudellista liikkumavaraa korkojen nousun varalta. Budjetointi ja säästöt voivat olla hyödyllisiä tähän. On myös suositeltavaa harkita kiinteäkorkoista lainaa, jos uskoo korkojen nousevan tulevaisuudessa. Luottotietojen pitäminen hyvässä kunnossa voi myös auttaa saamaan edullisemman lainan. Lisäksi on tärkeää seurata markkinatilannetta ja tarvittaessa neuvotella lainan ehtoja pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa.

Mitä vaihtoehtoja on, jos lainahakemus ei mene läpi freelancerina?

Jos lainahakemus ei mene läpi freelancerina, on olemassa useita vaihtoehtoja. Ensinnäkin, kannattaa tarkistaa, miksi hakemus hylättiin, ja pyrkiä korjaamaan kyseinen asia ennen uuden hakemuksen lähettämistä. Toinen vaihtoehto on hakea lainaa toisesta pankista tai rahoitusyhtiöstä, sillä eri lainanantajat saattavat arvioida hakemuksesi eri tavalla. Lisäksi on myös mahdollista hakea yksityishenkilöiltä lainaa esimerkiksi joukkorahoitus- tai vertaislainapalvelujen kautta. Lopuksi, joskus voi olla järkevää harkita muita rahoitusmuotoja, kuten myyntisaamisten rahoitusta tai osamaksusopimuksia.

Jaa tämä artikkeli