Laskurahoitus yritykselle

Laskurahoitus yritykselle

12 min luku

Laskurahoitus yritykselle: Mitä se tarkoittaa?

Laskurahoitus on yrityksen rahoitusmuoto, jossa yritys saa rahat myydyistä laskuistaan heti tilille ilman odotusaikaa. Tämä tapahtuu siten, että yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskun summan yritykselle välittömästi. Tällöin yrityksen ei tarvitse odottaa asiakkaan maksavan laskua, vaan se saa rahat heti käyttöönsä.

Laskurahoituksen perusperiaatteet

Laskurahoituksen avulla yritys voi parantaa kassavirtaansa ja vähentää luottotappioiden riskiä. Yritys saa rahat laskuista heti, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksua. Laskurahoitus sopii erityisen hyvin yrityksille, joiden liiketoiminta on kausittaista tai joiden asiakkaat maksavat laskunsa hitaasti.

Laskurahoituksen hinta määräytyy yleensä laskun summasta ja laskun maksuajasta. Hintaan vaikuttaa myös yrityksen luottoluokitus ja rahoitusyhtiön arvio yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Laskurahoituksen hyödyt yritykselle

Laskurahoituksen avulla yritys saa rahat laskuistaan heti, mikä parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja mahdollistaa investointien tekemisen ilman pitkää odotusaikaa. Laskurahoitus myös vähentää yrityksen luottoriskiä, koska se ei jää odottamaan asiakkaan maksua.

Laskurahoitusta voidaan hyödyntää myös kansainvälisen kasvun rahoituksessa, sillä se tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada rahat laskuistaan heti, vaikka kansainväliset maksuajat voivat olla pitkiä.

Yritys voi myös hyödyntää luottolimiittiä yhdessä laskurahoituksen kanssa. Luottolimiitti tarjoaa yritykselle joustavuutta kassanhallintaan, kun taas laskurahoitus takaa, että yritys saa rahat laskuistaan nopeasti.

Lisätietoja laskurahoituksen hyödyistä ja sen soveltuvuudesta yrityksellesi voit löytää täältä.

Laskurahoituksen hakuprosessi

Laskurahoituksen hakeminen on suoraviivaista ja yksinkertaista, mutta vaatii kuitenkin tietynlaista valmistautumista. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä laskurahoitusta tarjoavaan rahoitusyhtiöön. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi verkkosivuston kautta tai suoraan puhelimitse.

Seuraava askel on kerätä kaikki tarvittavat asiakirjat. Tähän voi kuulua esimerkiksi yrityksesi viimeisimmät tilinpäätökset, verotiedot ja tiedot laskuista, jotka haluat rahoittaa. Rahoitusyhtiö tarkistaa nämä tiedot ja arvioi, kuinka suuren summan he voivat rahoittaa.

Viimeinen askel on solmia sopimus rahoitusyhtiön kanssa. Sopimuksessa määritellään kaikki laskurahoitukseen liittyvät ehdot, kuten korot, maksuajat ja muut kulut.

Tarvittavat asiakirjat laskurahoitusta varten

Laskurahoituksen hakemiseen tarvittavat asiakirjat vaihtelevat rahoitusyhtiöstä toiseen. Yleisesti ottaen tarvitaan kuitenkin seuraavat:

  • Viimeisimmät tilinpäätökset
  • Verotiedot
  • Tiedot rahoitettavista laskuista

Muista, että rahoitusyhtiö voi pyytää myös muita asiakirjoja tai tietoja, jotka auttavat heitä arvioimaan yrityksesi taloudellista tilannetta ja laskujen maksukykyä.

Laskurahoitus on tehokas tapa saada yrityksesi kassavirta liikkeelle. Se mahdollistaa laskujen rahoittamisen heti, eikä sinun tarvitse odottaa asiakkaan maksua. Laskurahoitus on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka myyvät tuotteitaan tai palveluitaan laskutuksella ja joiden asiakkailla on pitkät maksuajat.

Laskurahoituksen Kustannusrakenne

Laskurahoituksen kustannusrakenne koostuu useista tekijöistä, jotka määrittävät palvelun hinnan. Tärkeimpiä tekijöitä ovat laskurahoituksen tarjoajan perimät kulut, kuten palvelumaksut ja korkokulut. Palvelumaksut koostuvat yleensä rahoitusyhtiön tarjoamista palveluista, kuten laskujen hallinnoinnista ja perinnästä. Korkokulut taas perustuvat laskurahoituksesta saatavaan rahamäärään ja laskun eräpäivään.

  Edullinen yrityslaina

Miten Hinta Määräytyy Laskurahoituksessa?

Hinnan määräytymisessä laskurahoituksessa on useita tekijöitä. Ensinnäkin, factoring-yhtiö tarkastelee laskujen määrää ja niiden kokonaisarvoa. Mitä enemmän laskuja yrityksellä on ja mitä suurempi niiden yhteisarvo on, sitä suurempi on myös laskurahoituksen hinta.

Toiseksi, hinnan määräytymiseen vaikuttaa asiakkaan luottoriski. Jos asiakkaalla on esimerkiksi merkintöjä maksuhäiriöistä, se voi nostaa laskurahoituksen hintaa.

Kolmanneksi, hinnan määräytymiseen vaikuttaa myös se, myydäänkö yksittäisen laskun oikeus rahoitusyhtiölle vai myydäänkö useampia laskuja kerralla. Yksittäisen laskun myynti voi olla kalliimpaa kuin useamman laskun myynti.

Näiden tekijöiden lisäksi hintaan vaikuttaa myös laskurahoituksen tarjoajan omat kustannukset ja tuottotavoitteet. Jos sinulla on kysyttävää laskurahoituksen hinnoittelusta tai haluat tietää, miten se toimii, ota yhteyttä asiantuntijaamme. Hän auttaa mielellään sinua löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Palvelumme kautta voit myös tutustua joustoluottoihin netissä, jotka voivat tarjota joustavamman vaihtoehdon yrityksesi rahoitustarpeisiin.

Laskurahoituksen mahdolliset riskit

Laskurahoitus on tehokas tapa yrityksen käyttöpääoman hallintaan, mutta kuten kaikki rahoitusmuodot, se ei ole täysin riskitön. Yksi mahdollinen riski liittyy asiakkaan maksukykyyn. Jos asiakas ei suorita maksua, rahoitusyhtiölle voi syntyä tappioita, jotka heijastuvat yrityksen talouteen.

Myös yrityksen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa laskurahoituksen riskeihin. Jos yrityksen talous heikkenee, rahoitusyhtiö voi tiukentaa laskurahoituksen ehtoja tai jopa irtisanoa sopimuksen. Tällöin yrityksen on löydettävä uusi rahoitusmuoto nopeasti.

Mikäli yrityksen liiketoiminta on kausiluonteista, voi yksittäisen laskun myyminen olla riski. Tällöin yrityksen kannattaa harkita laskurahoituksen sijaan muita rahoitusmuotoja, kuten yrittäjän lainaa.

Kuinka välttää laskurahoituksen yleisimmät ansoja

Onneksi laskurahoituksen riskit ja ansoja on mahdollista välttää useilla tavoilla. Ensimmäinen askel on valita luotettava rahoitusyhtiö, joka tarjoaa läpinäkyvät ehdot ja hyvän asiakaspalvelun. Tällöin yritys voi olla varma, että se saa apua ja neuvontaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Yrityksen on myös tärkeää seurata asiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja maksukykyä. Jos asiakkaalla on maksuvaikeuksia, on syytä ottaa yhteyttä rahoitusyhtiöön ja sopia jatkotoimenpiteistä. Tämä minimoi riskin, että yritys joutuu vastuuseen asiakkaan maksamattomista laskuista.

Laskurahoituksen ansat voi välttää myös vertailemalla eri rahoitusmuotoja. Lainavertailu on hyvä tapa löytää yritykselle sopivin rahoitusmuoto. Mikäli yrityksen tarvitsee pienempiä summia lyhytaikaiseen rahoitukseen, voi pienlaina olla toimiva ratkaisu.

Laskurahoituksen vertailu muihin rahoitusmuotoihin

Laskurahoitus vs. Pankkilainat

Laskurahoitus eroaa pankkilainoista monella tavalla. Ensinnäkin, laskurahoituksen saatavuus on nopeampaa ja joustavampaa. Pankkilainojen myöntäminen voi kestää useita viikkoja, kun taas laskurahoitus on yleensä saatavilla heti kun lasku on hyväksytty. Lisäksi laskurahoitus on usein helpommin saatavilla pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät välttämättä täytä pankkien tiukkoja lainaehdotuksia.

Toisaalta, pankkilainat tarjoavat usein alhaisemmat korot kuin laskurahoitus. Tämä johtuu siitä, että pankit ottavat yleensä vähemmän riskejä lainoissaan, koska ne vaativat usein vakuuksia ja tarkkaa riskinarviointia. Kuitenkin, lainaa toiminimelle saa usein helpommin laskurahoituksen kautta, joten se voi olla houkutteleva vaihtoehto monille yrittäjille.

  Kredita

Laskurahoitus vs. Joukkorahoitus

Laskurahoitus ja joukkorahoitus ovat molemmat vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, mutta niillä on merkittäviä eroja. Joukkorahoituksessa yritys hakee rahoitusta suurelta joukolta ihmisiä, usein internetin kautta. Tämä voi olla aikaa vievää ja vaatii usein merkittävää markkinointityötä.

Toisaalta, laskurahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada rahat laskuistaan nopeasti, ilman tarvetta houkutella suurta määrää sijoittajia. Tämä voi olla erityisen houkuttelevaa yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta nopeasti, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen yrityslainan tarpeessa olevat yritykset.

On tärkeää muistaa, että jokaisella rahoitusmuodolla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja yrityksen tulee aina harkita huolellisesti, mikä rahoitusmuoto sopii parhaiten sen tarpeisiin. Laskurahoituksen suurin etu on sen nopeus ja joustavuus, mutta se voi olla kalliimpaa kuin esimerkiksi pankkilaina tai joukkorahoitus.

On myös syytä huomata, että laskurahoitus ei ole ainoa vaihtoehtoinen rahoitusmuoto. Esimerkiksi luotto on myös nopea ja joustava tapa saada rahoitusta yritykselle.

Laskurahoituksen kasvavat trendit

Laskurahoitus on viime vuosina kasvattanut suosiotaan yritysmaailmassa. Tämä ei ole yllättävää, sillä laskurahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden parantaa likviditeettiään nopeasti ja joustavasti. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä taloustilanteessa, jossa yritysten on pystyttävä reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Mitä tulee laskurahoituksen kasvaviin trendeihin, yksi merkittävä tekijä on digitaalisten alustojen yleistyminen. Ne ovat tehneet laskurahoituksen hakemisesta helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi ne ovat mahdollistaneet yritysten välisen yhteistyön, joka on ollut merkittävä tekijä laskurahoituksen kasvussa.

Yksi kasvava trendi on myös se, että yhä useammat yritykset hakevat laskurahoitusta yksittäisen laskun sijaan useamman laskun kerralla. Tämä on mahdollistanut yrityksille joustavamman ja tehokkaamman tavan hallinnoida kassavirtaansa.

Laskurahoituksen tulevaisuuden näkymät

Mikä sitten on laskurahoituksen tulevaisuus? Uskomme, että laskurahoitus jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Digitaalisten alustojen myötä laskurahoituksen hakeminen tulee olemaan entistäkin nopeampaa ja helpompaa, mikä houkuttelee yhä useampia yrityksiä hyödyntämään tätä rahoitusmuotoa.

Lisäksi uskomme, että laskurahoituksen tarjoajat tulevat kehittämään entistä joustavampia ja innovatiivisempia ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritykset voivat saada laskurahoitusta entistä monipuolisemmin erilaisiin tarpeisiin, kuten investointeihin tai kasvuun.

Yritysten, jotka ovat kiinnostuneita laskurahoituksesta, kannattaa tutustua myös muihin rahoitusmahdollisuuksiin. Esimerkiksi osakeyhtiölle suunnattu laina voi olla hyvä vaihtoehto tietyissä tilanteissa. Tämä on osoitus siitä, että rahoitusmahdollisuuksia on monia ja jokaiselle yritykselle löytyy sopiva ratkaisu.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on laskurahoitus ja miten se toimii yrityksen näkökulmasta?

Laskurahoitus on palvelu, jossa yritys myy avoimet laskunsa rahoitusyhtiölle. Tämä mahdollistaa yrityksen rahavirran nopeamman kierron, sillä rahoitusyhtiö maksaa laskut yrityksen puolesta jo ennen niiden eräpäivää. Näin yritys saa käyttöönsä tarvitsemansa varat heti, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaidensa maksuja. Rahoitusyhtiö perii yritykseltä pienen korvauksen palvelusta, mutta yritys voi vähentää tämän kustannuksen verotuksessa. Laskurahoitus on erityisen hyödyllinen palvelu yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa rahoitusta esimerkiksi kasvuun, investointeihin tai kausivaihteluiden tasaamiseen.

  Yksityinen elinkeinonharjoittaja laina

Mitä hyötyjä laskurahoituksesta voi saada yritykselle?

Laskurahoitus voi tuoda yritykselle monia hyötyjä. Se parantaa yrityksen kassavirtaa, sillä laskujen maksuajat lyhenevät merkittävästi. Tämä mahdollistaa nopeamman rahan kierron ja siten sujuvamman toiminnan. Laskurahoitus myös vähentää yrityksen luottotappioriskiä, koska laskurahoitusyhtiö ottaa vastuun laskujen perinnästä. Lisäksi laskurahoitus voi helpottaa yrityksen kasvua, koska se tarjoaa joustavan tavan rahoittaa laajentumista ilman lisävelkaantumista.

Millaisille yrityksille laskurahoitus sopii parhaiten?

Laskurahoitus sopii parhaiten yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa rahoitusta ja joiden liiketoiminta perustuu laskutukseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi palvelualan yritykset tai tukkukaupat. Laskurahoitus on myös hyvä vaihtoehto yrityksille, joilla on vaihteleva kassavirta tai jotka haluavat parantaa maksuvalmiuttaan.

Mitä tietoja yrityksen laskussa tulee olla laskurahoitusta varten?

Laskurahoitusta varten yrityksen laskussa tulee olla seuraavat tiedot: laskuttajan yrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, laskun numero, laskun päiväys, eräpäivä, tuotteen tai palvelun kuvaus, laskun summa, alv-erittely sekä maksuehdot. Lisäksi laskun tulee olla myyntikelpoinen eli sen tulee olla toimitettu ja hyväksytty asiakkaalta.

Miten laskurahoitusprosessi käytännössä toimii?

Laskurahoitusprosessi alkaa yrityksen myydessä laskunsa laskurahoitusyhtiölle. Yritys toimittaa laskun ja sen yksityiskohdat laskurahoituspalveluun, joka tarkistaa laskun ja ostajan luottokelpoisuuden. Kun lasku on hyväksytty, laskurahoitusyhtiö maksaa suurimman osan laskun summasta yritykselle. Loppusumma, vähennettynä laskurahoitusyhtiön palkkiolla, maksetaan yritykselle kun laskun ostaja maksaa laskun laskurahoitusyhtiölle. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden saada rahat laskuistaan nopeammin, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksavan laskua.

Mitä eroa on laskurahoituksella ja factoring-rahoituksella?

Laskurahoituksessa yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa laskun heti yritykselle, mutta perii laskun asiakkaalta myöhemmin. Factoring-rahoituksessa rahoitusyhtiö ostaa yrityksen myyntisaamiset ja tarjoaa usein myös muita palveluita, kuten myyntireskontran hoitamista ja luottoriskin ottamista. Factoring on siis laajempi palvelukokonaisuus, kun taas laskurahoitus keskittyy vain laskujen rahoittamiseen.

Milloin laskurahoitus tai factoring-rahoitus kannattaa ottaa käyttöön yrityksessä?

Laskurahoitus tai factoring-rahoitus kannattaa ottaa käyttöön yrityksessä silloin, kun yrityksellä on tarve parantaa kassavirtaansa tai nopeuttaa saataviensa kiertonopeutta. Se on hyvä ratkaisu myös silloin, kun yritys haluaa vähentää luottotappioriskiä tai ulkoistaa myyntisaataviensa hallinnoinnin. Laskurahoitus on yleensä hyvä vaihtoehto erityisesti pk-yrityksille, jotka tarvitsevat joustavuutta ja nopeutta rahoituksessaan.

Mitä kustannuksia laskurahoituspalvelun käyttöön liittyy yritykselle?

Laskurahoituspalvelun käyttöön yritykselle liittyy useita kustannuksia. Palvelumaksut ovat yleensä prosentuaalisia ja riippuvat laskun määrästä. Lisäksi saattaa olla muita kuluja, kuten aloitusmaksu tai kuukausittainen palvelumaksu. Kustannukset voivat myös vaihdella eri palveluntarjoajien välillä. On tärkeää, että yritys vertailee eri palveluntarjoajia ja niiden kustannuksia ennen laskurahoituspalvelun valintaa.

Jaa tämä artikkeli