Lainaa yrityskauppaa varten

Lainaa yrityskauppaa varten

16 min luku

Yrityskaupan rahoitus: Lainan hankkiminen yrityskauppojen toteuttamiseen

Yrityskaupan rahoitus on merkittävä osa kaupan toteutumista. Rahoituksen saaminen on yleensä ostajan vastuulla ja se voidaan järjestää monin eri tavoin. Usein rahoitus hankitaan lainalla, joka voi olla esimerkiksi pankkilaina tai yrityslaina. Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti lainan hankkimiseen yrityskauppojen toteuttamiseen.

Yrityskaupan rahoitus ja laina

Yrityskaupan rahoitus koostuu yleensä ostajan omasta pääomasta ja lainasta. Lainaa voidaan hakea esimerkiksi pankista tai rahoitusyhtiöstä. Lainan saaminen edellyttää usein takaisinmaksukyvyn osoittamista, joka perustuu yrityksen liiketoiminnan tuottoihin ja ostettavan yrityksen arvoon. Lainan takaisinmaksu tapahtuu yleensä yrityskaupan tuotoilla.

Lainan hankkiminen yrityskauppojen toteuttamiseen

Lainan hankkiminen yrityskauppojen toteuttamiseen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. On tärkeää suunnitella, mitä rahoitusta tarvitaan ja mistä se saadaan. Rahoituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä yrityskaupan hinta että kaupan jälkeen tarvittava rahoitus. Lainaa hakiessa on hyvä olla valmiina yrityskaupan suunnitelma ja laskelmat siitä, miten laina aiotaan maksaa takaisin.

Mistä lainaa yrityskauppojen toteuttamiseen?

Lainaa yrityskauppojen toteuttamiseen voi hakea useista eri paikoista. Yleisimmin lainaa hakevat pk-yritykset pankista tai rahoitusyhtiöstä. Myös Finnveran yrityslainat ovat suosittu vaihtoehto yrityskaupan rahoittamiseen. Lisäksi on mahdollista saada rahoitusta esimerkiksi yksityisiltä sijoittajilta tai yrityksen omistajilta.

Lainan hankkiminen yrityskauppojen toteuttamiseen vaatii suunnittelua

Lainan hankkiminen yrityskauppojen toteuttamiseen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. On tärkeää tehdä realistiset laskelmat yrityskaupan kustannuksista ja tuotoista. Lisäksi rahoituksen järjestämisessä on hyvä hyödyntää asiantuntijoiden apua.

Lainan avulla voidaan toteuttaa yrityskauppa, joka mahdollistaa uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja yrityksen kasvun. On tärkeää muistaa, että lainan hankkiminen on vain yksi osa yrityskaupan rahoitusta ja se tulee suunnitella huolellisesti osana yrityskaupan kokonaisuutta.

Yrityskaupan hyödyt ja riskit: Miksi lainaa kannattaa hakea yrityskauppaa varten

Yrityskauppa voi tarjota merkittävän kasvumahdollisuuden yrityksellesi. Tämä voi olla mahdollisuus laajentaa liiketoimintaasi uusille markkinoille, hankkia uutta osaamista tai vahvistaa kilpailuasemaasi. Toisaalta, yrityskauppaan liittyy myös riskejä, kuten integraatio-ongelmat, kulttuurierot ja mahdolliset taloudelliset haasteet.

Miksi lainaa kannattaa hakea yrityskauppaa varten?

Lainan hakeminen yrityskauppaa varten on yksi tapa rahoittaa kauppa. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos omat varat eivät riitä kaupan rahoittamiseen tai jos haluat säilyttää yrityksesi likviditeetin. Lainan avulla voit myös jakaa yrityskaupan riskiä, sillä taloudellinen vastuu ei ole kokonaan sinun harteillasi.

Lisäksi lainaa hakeva yritys voi saada taloudellista tukea pk-yrityksille suunnatuista lainatuotteista. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos yrityskauppa kohdistuu pienempään yritykseen.

Yrityskaupan hyödyt

 • Markkina-aseman vahvistaminen
 • Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille
 • Uuden osaamisen hankkiminen
 • Kilpailuedun saavuttaminen

Yrityskaupan riskit

 1. Integraatio-ongelmat
 2. Kulttuurierot
 3. Taloudelliset haasteet

Jos yrityskaupan rahoittamiseen tarvitaan suurempi lainasumma, esimerkiksi 50 000 euroa, lainan hakeminen voi olla järkevä ratkaisu. Tällöin on tärkeää, että lainan takaisinmaksusuunnitelma on realistinen ja yritys pystyy hoitamaan lainan takaisinmaksun sovitussa aikataulussa.

Yrityskauppaa suunnittelevan on myös hyvä huomioida, että lainan hakeminen pienelle yritykselle voi olla haastavampaa kuin suurelle yritykselle. Tämä johtuu siitä, että pienyrityksellä saattaa olla vähemmän vakuuksia ja heikompi taloudellinen tilanne.

Lopuksi, on hyvä huomata, että yrityskaupan rahoittaminen lainalla voi vaatia myös muita investointeja, kuten konerahoitusta. Tämä tarkoittaa, että yrityskaupan lisäksi yritys saattaa joutua investoimaan uusiin koneisiin ja laitteisiin.

Lainan hakeminen yrityskaupan toteuttamiseksi: Käytännön vinkit ja neuvot

Yrityskaupan rahoittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä osiossa jaamme vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit sujuvasti hakea lainaa yrityskaupan toteuttamiseksi.

Ennen kuin lähdet hakemaan lainaa, on hyvä selvittää, mitä yrityskaupan toteuttaminen tarkalleen ottaen tulee maksamaan. Tämä auttaa sinua määrittämään tarvitsemasi lainasumman ja mahdollisesti myös kartoittamaan muita rahoitusvaihtoehtoja.

Mikäli olet ostamassa yritystä, on tärkeää ottaa huomioon myös yrityksen arvonmääritys. Yrityksen arvonmäärityksessä otetaan huomioon muun muassa yrityksen tase, liikevaihto ja tulevaisuuden näkymät. Yleensä myyjä pyrkii saamaan yrityksestään mahdollisimman korkean hinnan, joten on hyvä varautua neuvottelemaan hinnasta.

  Lainaa pienelle yritykselle

Kun olet selvittänyt tarvitsemasi lainasumman ja yrityksen arvon, voit alkaa suunnitella lainahakemuksen tekemistä. Lainahakemusta varten sinun tulee kerätä tarvittavat liitteet, kuten yrityskauppasopimus ja yrityksen tilinpäätöstiedot.

On myös tärkeää muistaa, että näin suurta lainaa hakiessa sinun tulee usein antaa vakuuksia. Vakuuksien arvo määritellään tapauskohtaisesti, mutta tällöin yleisimmin käytettyjä vakuuksia ovat kiinteistöt, arvopaperit tai yrityksen koneet ja laitteet.

Lopuksi, jotta lainahakemuksesi menisi läpi, on hyvä olla realistinen lainasumman suhteen ja varmistaa, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa. Lainanantaja haluaa varmistaa, että yrityskauppa on hyvä investointi ja että pystyt maksamaan lainan takaisin sovitussa aikataulussa.

Lainan takaisinmaksu yrityskaupan jälkeen: Miten varmistetaan lainan takaisinmaksukyky

Lainan takaisinmaksukyvyn varmistaminen yrityskaupan jälkeen on olennainen osa prosessia. Se ei ainoastaan auta välttämään taloudellisia ongelmia, vaan myös rakentaa luotettavaa mainetta rahoitusyhtiöiden ja sijoittajien silmissä. On olemassa useita tapoja, joilla voidaan varmistaa, että laina pystytään maksamaan takaisin yrityskaupan jälkeen.

Strategisen suunnitelman luominen

Ensimmäinen askel on luoda strateginen suunnitelma, joka määrittää, miten yritys tuottaa rahaa lainan maksamiseksi. Tämä voi sisältää suunnitelman liiketoiminnan laajentamisesta, uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta tai mahdollisesti myös kustannusten leikkaamisesta. Suunnitelman tulisi olla realistinen ja ottaa huomioon yrityksen nykyiset resurssit sekä markkinatilanne.

Yrityskaupan taloudellisen vaikutuksen arviointi

Näin yrityskaupan jälkeen on hyvä arvioida kaupan taloudellista vaikutusta. Tämä sisältää sekä myyjän että ostajan näkökulman. On tärkeää ymmärtää, mitä kauppa tarkoittaa yrityksen tulovirralle ja kuinka se vaikuttaa kykyyn maksaa laina takaisin. Tällöin voidaan myös arvioida, onko laina realistinen ja tarvitaanko mahdollisesti lisärahoitusta.

Lainan uudelleenjärjestely

Mikäli yrityskaupan jälkeen käy ilmi, että lainan takaisinmaksu on haastavaa, voi olla hyvä idea harkita lainan uudelleenjärjestelyä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi laina-ajan pidentämistä, korkojen neuvottelemista uudelleen tai jopa lainan siirtämistä toiselle rahoitusyhtiölle. Tässä vaiheessa on hyvä tutustua eri vaihtoehtoihin, kuten esimerkiksi edulliseen yrityslainaan tai suurempaan 100000 euron yrityslainaan, mikäli lisärahoitusta tarvitaan.

Kassavirran hallinta

Yrityskaupan jälkeinen aika vaatii usein tiukkaa kassavirran hallintaa. On tärkeää seurata tarkasti yrityksen rahavirtaa ja varmistaa, että lainan takaisinmaksuun on riittävästi varoja. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että yrityksen on tehtävä kovia päätöksiä kustannusten leikkaamiseksi tai investointien lykkäämiseksi.

Lainan takaisinmaksukyvyn varmistaminen yrityskaupan jälkeen vaatii suunnittelua, seurantaa ja joustavuutta. On tärkeää, että yritys ottaa tämän huomioon jo ennen yrityskauppaa ja tekee tarvittavat suunnitelmat lainan takaisinmaksun varmistamiseksi.

Yrityskaupan rahoitus Hetilainaa24.fi:n kautta: Palvelumme edut yrityskaupan rahoittajana

Yrityskaupan rahoitus on merkittävä osa yrityskauppa-prosessia ja sen sujuvuus on tärkeää varmistaa. Hetilainaa24.fi on luotettava kumppani yrityskaupan rahoituksessa tarjoten monia etuja.

1. Nopea ja joustava rahoitus

Yrityskaupan yhteydessä aikataulut voivat olla tiukkoja ja rahoituksen tarve voi olla akuutti. Hetilainaa24.fi:n kautta voit saada yrityslainaa jopa 500000 euroa nopeasti ja joustavasti.

2. Räätälöity rahoitusratkaisu

Yrityskaupan rahoituksen tarve on aina yksilöllinen. Hetilainaa24.fi räätälöi rahoitusratkaisun juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Voit hakea lainaa 2000€ tai tarvittaessa lainaa 10000 euroa heti netistä.

3. Selkeä ja läpinäkyvä rahoitus

Yrityskaupan rahoitus voi olla monimutkainen prosessi. Hetilainaa24.fi tekee rahoituksesta selkeän ja läpinäkyvän. Lainaa yritykselle tarjoava palvelumme kertoo selkeästi kaikki lainaan liittyvät kulut ja ehdot.

4. Asiantunteva tuki

Yrityskaupan rahoitusprosessi voi olla haastava, mutta Hetilainaa24.fi:n asiantunteva tuki on apunasi. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua rahoituksen kanssa, olemme aina valmiina auttamaan.

Yrityskaupan rahoitus Hetilainaa24.fi:n kautta on yksinkertainen, nopea ja turvallinen tapa rahoittaa yrityskauppasi. Oli rahoituksen tarpeesi mikä tahansa, meiltä löytyy ratkaisu. Hyvä myyjä tunnistaa aina asiakkaan tarpeet ja me Hetilainaa24.fi:ssä olemme sitoutuneet palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Yleensä paras ratkaisu löytyy aina, kun otetaan huomioon kaikki yrityskaupan rahoitukseen liittyvät seikat. Mitä enemmän tiedämme yrityskaupan yksityiskohdista, sitä paremmin voimme palvella sinua.

  Yrityslainaa 250000 euroa

Yrityskaupan rahoituksen suunnittelu: Miten valmistautua lainahakemukseen Hetilainaa24.fi:ssä

Yrityskaupan suunnittelussa tärkeää on valmistautuminen lainahakemukseen. On hyvä ymmärtää, mitä pankki tai muu rahoittaja odottaa sinulta ja yritykseltäsi. Hetilainaa24.fi tarjoaa helpon ja nopean tavan hakea investointilainaa yrityskauppaa varten.

Mitä tietoja sinun tulisi valmistella? Yleensä rahoittajat haluavat nähdä yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen, ennusteet tulevista tuloista ja tiedot mahdollisista vakuuksista. Myös yrityskaupan ehdot, kuten myyjän ja ostajan sopimukset, ovat tärkeitä.

 • Yrityksen taloudellinen tilanne: Tämä on yksi tärkeimmistä seikoista, mikäli haluat saada lainaa yrityskauppaa varten. Rahoittajat haluavat varmistua, että yritys pystyy maksamaan lainan takaisin.
 • Yrityskaupan ehdot: Tässä kohtaa sinun on hyvä esittää, mitä yrityskaupalla tavoitellaan ja miksi se on hyvä investointi. Yrityksen arvonmääritys ja sen perusteet ovat tärkeitä tietoja rahoittajalle.
 • Vakuudet: Rahoittajat haluavat usein vakuudet lainalle. Tällöin on hyvä miettiä, mitä yritykselläsi on tarjota vakuudeksi.

Muista, että yrityskaupan rahoituksen suunnittelu on aina yksilöllistä ja riippuu yrityksen tilanteesta. Hetilainaa24.fi auttaa sinua löytämään parhaan rahoitusratkaisun yrityskaupallesi.

Yrityskaupan rahoituksen vertailu: Miksi valita Hetilainaa24.fi yrityskaupan rahoituskanavaksi

Yrityskaupan rahoitus ei ole aina yksinkertainen prosessi, ja sen saamiseksi tarvitaan usein huolellista suunnittelua ja strategiaa. On tärkeää löytää oikea rahoituskanava, joka vastaa yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Tässä kohtaa Hetilainaa24.fi astuu kuvaan.

Valitsemalla Hetilainaa24.fin yrityskaupan rahoituskanavaksi saat useita etuja, joita et välttämättä löydä muualta. Haluamme korostaa, miksi tämä valinta voi olla sinulle paras.

 • Nopeus: Hetilainaa24.fi tarjoaa nopean ja tehokkaan palvelun. Yleensä rahoituspäätös saadaan jo saman päivän aikana, mikäli kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Tämä on erityisen tärkeää yrityskaupoissa, joissa aika on usein rahaa.
 • Joustavuus: Tarjoamme joustavat ehdot, jotka voivat mukautua yrityksen erityistarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusratkaisumme voi olla räätälöity juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.
 • Yksilöllinen palvelu: Hetilainaa24.fi:ssä ymmärrämme, että jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen. Siksi tarjoamme yksilöllistä palvelua, jossa otamme huomioon yrityksen erityistarpeet ja -tavoitteet.
 • Luotettavuus: Olemme luotettava kumppani, joka on auttanut monia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Voit luottaa siihen, että olemme sitoutuneet auttamaan yritystäsi menestymään.

Valitse Hetilainaa24.fi yrityskaupan rahoituskanavaksesi ja hyödynnä edut, joita tarjoamme. Ymmärrämme, että yrityskauppa on suuri päätös ja haluamme olla tukenasi tällöin. Myyjä tai ostaja, Hetilainaa24.fi on täällä auttaakseen sinua saavuttamaan yrityskaupan tavoitteesi.

Yrityskaupan rahoituksen hakeminen Hetilainaa24.fi:n kautta: Ohjeet ja vinkit hakuprosessiin

Yrityskaupan rahoituksen hakeminen Hetilainaa24.fi:n kautta on helppoa ja nopeaa. Seuraavassa on muutamia ohjeita ja vinkkejä, jotka auttavat sinua hakuprosessin aikana.

Selvitä tarvittava lainamäärä

Ensimmäinen askel rahoituksen hakemisessa on selvittää, kuinka paljon rahaa tarvitset yrityskauppaan. Tämä luku voi vaihdella suuresti riippuen yrityksen koosta, toimialasta ja myyjän vaatimuksista. On hyvä olla realistinen ja varmistaa, että sinulla on selkeä käsitys siitä, mitä tarvitset.

Täytä lainahakemus

Kun olet selvittänyt tarvittavan lainamäärän, seuraava askel on täyttää lainahakemus Hetilainaa24.fi:n verkkosivuilla. Hakemus on yleensä yksinkertainen ja helppo täyttää, ja se vaatii vain perustietoja sinusta ja yrityksestäsi.

Valitse sopiva laina

Hetilainaa24.fi tarjoaa useita erilaisia lainavaihtoehtoja, mikäli olet epävarma siitä, mikä niistä sopii parhaiten yrityskaupan rahoittamiseen, voit kääntyä Hetilainaa24.fi:n asiantuntijoiden puoleen. He voivat auttaa sinua valitsemaan oikean lainan, joka vastaa tarpeitasi ja sopii budjettiisi.

Varaudu neuvotteluihin

Kun olet valinnut sopivan lainan, on aika valmistautua neuvotteluihin myyjän kanssa. Tässä vaiheessa on hyvä olla valmistautunut ja tietoinen siitä, mitä haluat ja mitä olet valmis tekemään yrityskaupan toteutumiseksi.

Hae lainaa

Kun olet valmis, voit hakea lainaa Hetilainaa24.fi:n kautta. Hakuprosessi on yleensä nopea ja helppo, ja saat päätöksen yleensä saman päivän aikana. Tämän jälkeen voit keskittyä yrityskaupan toteuttamiseen ja uuden yrityksesi kehittämiseen.

  Yksityinen elinkeinonharjoittaja laina

Yrityskaupan rahoituksen hakeminen Hetilainaa24.fi:n kautta on yksinkertainen prosessi, joka voi auttaa sinua saavuttamaan yritysostosi tavoitteet.

Yrityskaupan rahoituksen jälkeen: Miten hoitaa laina-asioita Hetilainaa24.fi:n kanssa yrityskaupan toteutumisen jälkeen

Yrityskaupan toteutumisen jälkeen on tärkeää hoitaa laina-asioista huolellisesti. Hetilainaa24.fi:n kanssa toimiminen on tehty mahdollisimman sujuvaksi ja joustavaksi. Tässä muutamia vinkkejä, miten hoitaa laina-asioita yrityskaupan jälkeen.

Lainan takaisinmaksu

Takaisinmaksu suunnitellaan yleensä jo lainaa ottaessa ja se tapahtuu useimmiten kuukausittaisissa erissä. Mikäli yrityskauppa on tuonut mukanaan suurempia tuloja, voi olla hyvä idea harkita lainan nopeampaa takaisinmaksua. Tällöin säästät korkokuluissa.

Yhteistyö Hetilainaa24.fi:n kanssa

Yhteistyö Hetilainaa24.fi:n kanssa ei pääty yrityskaupan toteutumiseen. Päinvastoin, olemme täällä auttaaksemme sinua kaikissa laina-asioissa. Mikäli sinulla on kysyttävää lainasta tai sen takaisinmaksusta, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Lainan ehdot

Muista, että lainan ehdot kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen lainan ottamista. Näin varmistat, että ymmärrät kaikki lainaan liittyvät kustannukset ja velvoitteet. Myös myyjä hyötyy siitä, että olet perillä kaikista laina-asioista.

Lainan korot ja kulut

Lainan korkoja ja kuluja tulee seurata säännöllisesti. Hetilainaa24.fi:n sivustolta löydät ajantasaiset tiedot lainasi koroista ja kuluista. Mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu, on hyvä olla yhteydessä Hetilainaa24.fi:n, jolloin voimme yhdessä suunnitella uuden takaisinmaksusuunnitelman.

Muista, että yrityskaupan jälkeen on tärkeää hoitaa laina-asioita huolellisesti ja olla yhteydessä Hetilainaa24.fi:n tarvittaessa. Näin varmistat, että lainan takaisinmaksu sujuu ongelmitta ja voit keskittyä yrityksesi kehittämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Minkälaisia vaihtoehtoja on yrityskaupan rahoittamiseen?

Yrityskaupan rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Yksi yleisimmistä tavoista on ottaa yrityslaina pankista tai muulta rahoituslaitokselta. Tämä vaatii usein vakuuksia ja hyvää luottokelpoisuutta. Toisena vaihtoehtona on yksityinen rahoitus, kuten sijoittajat tai pääomasijoitusyhtiöt. Kolmas vaihtoehto on vendor finance, jossa myyjä rahoittaa osan kauppahinnasta ja ostaja maksaa tämän summan takaisin ajan kuluessa. Lisäksi on olemassa erilaisia julkisia tukia ja avustuksia, jotka voivat auttaa yrityskaupan rahoittamisessa.

Miten yrityskauppalainan korko määräytyy ja miten se vaikuttaa takaisinmaksuaikaan?

Yrityskauppalainan korko määräytyy useiden tekijöiden perusteella, kuten yrityksen taloudellinen tilanne, lainan määrä, laina-aika sekä markkinatilanne. Yleisesti ottaen, mitä parempi yrityksen taloudellinen tilanne ja luottokelpoisuus on, sitä edullisempi korko on mahdollista saada. Korko vaikuttaa suoraan takaisinmaksuaikaan ja lainan kokonaiskustannuksiin: mitä korkeampi korko, sitä pidempi takaisinmaksuaika ja sitä suuremmat kokonaiskustannukset. Toisaalta, mitä pidempi takaisinmaksuaika, sitä pienemmät kuukausittaiset lainanlyhennykset ovat, mutta kokonaiskustannukset nousevat, koska korkoa maksetaan pidemmän ajan.

Mitä riskejä yrityskauppalainaan liittyy ja miten niitä voi välttää?

Yrityskauppalainaan liittyy useita riskejä, kuten maksukyvyttömyys, vakuuksien arvon laskeminen, koronmuutokset tai yrityskaupan epäonnistuminen. Maksukyvyttömyys voi johtua esimerkiksi siitä, että yrityskaupan jälkeinen liiketoiminta ei tuotakaan odotettua tulosta, jolloin lainan takaisinmaksu voi muodostua haastavaksi. Vakuuksien arvon laskeminen voi puolestaan johtaa siihen, että lainanantaja vaatii lisävakuuksia. Koronmuutokset voivat nostaa lainan kustannuksia yllättäen. Yrityskaupan epäonnistuminen aiheuttaa riskin, että lainaa ei pystytä maksamaan takaisin.Näitä riskejä voi välttää monin keinoin. Hyvä suunnittelu ja realistiset odotukset yrityskaupan tuotoista auttavat välttämään maksukyvyttömyyden. Vakuuksien arvon laskemista voi välttää pitämällä huolta yrityksen taloudellisesta terveydestä ja toiminnan jatkuvuudesta. Koronmuutoksia voi ennakoida valitsemalla kiinteän koron lainalle. Yrityskaupan epäonnistumisen riskiä voi pienentää tekemällä huolellisen due diligence -tarkastuksen ennen kauppaa ja varmistamalla, että yrityskauppa on strategisesti järkevä.

Onko mahdollista saada tukea tai avustuksia yrityskauppalainaan?

Kyllä, on mahdollista saada tukea tai avustuksia yrityskauppalainaan. Useat rahoituslaitokset, kuten Finnvera, tarjoavat lainoja ja takauksia yrityskauppoihin. Lisäksi myös ELY-keskukset voivat myöntää tukea yrityskauppoihin liittyviin kustannuksiin. Tämä tuki voi kattaa esimerkiksi kaupan valmisteluun, toteuttamiseen ja jälkiseurantaan liittyviä kustannuksia.

Jaa tämä artikkeli